LT-brosjyre2013 2

Velkommen til Lærdal - Sommer 2013

Lærdal Turistinformasjon sommar 2013 Som ein av dei første destinasjonane i verda har Lærdal fått merke som berekraftig reisemål. 42 3 Lærdal 5 7 32 35 38 40 41 Attraksjonar Aktivitetar Overnatting Mat og drikke Arrangement Shopping og service Transport Det betyr at Lærdal arbeider for at turismen skal ha låg innverknad på miljø og lokal kultur, og har mål om å sikre ein positiv innverknad og utvikling for lokal befolkning, reiselivsverksemder og turistar. Berekraftig reiseliv fokuserar på tre hovedområder: bevaring av natur, kultur og miljø, styrking av sosiale verdiar og økonomisk levedyktigheit. For å oppnå merket har Lærdal dokumentert målbare indikatorar på kvart område. Det som er spesielt med Lærdal er at dalføret er rik på kulturminner av nasjonal og internasjonal verdi og at Lærdal satsar på eigen kulturhistorie når det skal skapast opplevingar som gjev lengre opphaldstid og nye sesongar.


Velkommen til Lærdal - Sommer 2013
To see the actual publication please follow the link above