LT-brosjyre2013 24

Velkommen til Lærdal - Sommer 2013

25 BORGUND STAVKYRKJE Kyrkja har også ein intakt, frittståande støpul med ei klokke frå mellomalderen. På grunn av stor turisttrafikk vart det bygd eit besøkssenter som vart opna av Dronning Sonja i 2005. Kyrkja er open 1. mai til 30. september. Resten av året på bestiling. Borgund kyrkje Soknekyrkje for Borgund og arvtakar etter berømte Borgund Stavkyrkje. Vigsla i 1868. Open kvar dag 1. juni- 1. sept. Inngang på same billett som til stavkyrkja. Årringdateringar viser at tømmeret som er brukt i Borgund Stavkyrkje vart felt vinteren 1180-81. Kyrkja kan altså ha stått klar i løpet av året 1182. Ho er i dag den best bevarde og særmerkte av alle norske stavkyrkjer. Borgund er vigsla til Den Heilage Andreas og var i bruk til 1868, altså i nesten 700 år. Kyrkja er ei sokalla langkyrkje og mesteparten av kyrkja sin middelalderkonstruksjon er bevard. borgund@stavechurch.com www.stavechurch.com


Velkommen til Lærdal - Sommer 2013
To see the actual publication please follow the link above