LT-brosjyre2013 31

Velkommen til Lærdal - Sommer 2013

32 Fjellfiske Fiskekort kan kjøpast ved enkelte vatn i Lærdal og Filefjell, samt Aurlandsfjellet. Kontakt turistinformasjonen: Tlf. 57 66 67 71 Fjordfiske Fjordfiske er gratis. Kontakt turistinformasjonen. for reglar/registrering. Registrering kan også gjerast på Posten i Prix-butikken. Tlf. 57 66 67 71 Golf Rikheim golfbane byr på slope-rata 6-hols golfbane, drivingrange og treningsområde for putting og bunkerslag. Proshop, kaffe- og matautomat. Open kvar dag. www.legk.nolokallag/laerdal Guida turar Vandring på Gamle Lærdalsøyri frå Telegrafen kl. 15. Se «Gamle Lærdalsøyri». Bestilling i Post- og Telemuseet/Telegrafen eller turistinformasjonen. Tlf. 57 66 67 71 – 915 51 043 Isklatring I isklatrarmiljøet er Lærdal ein svært attraktiv destinasjon. Det turre klimaet og ofte kalde periodar i januar og februar utan nedbør gjev stabile tilhøve for isveksten i dei mange fossefalla. Kontakt Lærdal Ferie- og Fritidspark: Tlf. 57 66 66 95 www.laerdalferiepark.no AKTIVITETAR Jakt Jaktterrenget og jaktmoglegheitene er store i Lærdal. Her er hjort, rein, elg, småvilt og fugl. Kontakt turistinformasjonen eller sjå nettsida til Jeger og fiskerforeningen. Tlf. 57 66 67 71 http://www.njff.no/portal/page/portal/sogn_og_fjordane/ lokallag/laerdal Kano Kontakt Lærdal Sport og Rekreasjon. Tlf. 995 05 111 info@laerdalsport.no/www.laerdalsport.com Klatring Hedler klatrefelt har seks ruter for nybyrjarar og middels nivå, berre 500 meters fottur unna sentrum, ved Lærdalsfjorden og munninga av Lærdalselva. Instruktør på forespørsel. Kontakt Lærdal Ferie- og Fritidspark: Tlf. 57 66 66 95 www.laerdalferiepark.no Lund hjortefarm Ver med og fore hjorten. Opplev dei ville dyra på nært hald og i trygge omgjevnader. Lund hjortefarm har små kalvar, flotte koller og store bukkar. Avstand frå sentrum: ca. 8 kilometer. Ope tysdag og torsdag 19-20 eller ring 9594 3789 eller 9066 2744 for ein avtale. Etter 19. august kun ope etter avtale. Parkering. Lærdal Turistinformasjon sommar 2013


Velkommen til Lærdal - Sommer 2013
To see the actual publication please follow the link above