LT-brosjyre2013 38

Velkommen til Lærdal - Sommer 2013

Lærdal Turistinformasjon sommer 2013 Det skjer i Lærdal ... ARRANGEMENT 28. - 30. JUNI: Jordeplerock. Dette blir framtidas store rocke-happening. Bli med frå starten! 11.-14. JULI: Kom Heimatt! Den årlege bygdefesten der utflytte lærdøler kjem heim, har det gøy - og angrar på at dei flytta. 7. SEPTEMBER: Maristovedilten. Folk går mann av huse for å gå den gamle Kongevegen mellom Maristova og Kyrkjestølen før vinteren kjem. 20.- 21. SEPTEMBER: Villaksseminaret 2013. Tema for fagseminaret er Gyrodactylus Salaris. 27.- 28. SEPTEMBER: Smak av Sogn. Matfestival med fokus på kortreist mat, nettverksbygging og inspirasjon. 28.- 30. SEPTEMBER: Haustmarknaden. Bøndene i Lærdal er ferdig med årets avling. På tide å fylle opp matlageret for vinteren. Gratiskonsertar kvar onsdag i Kvammegården på Gamle Lærdalsøyri 26.06-14.08 kl. 18.00 Sjå«Vekesprogram Lærdal» for andre arrangement frå dag til dag. 9. - 12. MAI: Landstreff for Rutebilhistorisk Forening. 87 flotte veterankjøretøy og stint med folk. 20. MAI: Motbakkeløpet Storehaugen opp. Første runde i Noregscupen. 31. MAI - 2. JUNI: Alle som har vist interesse for Lærdal etter «Gøy på landet-serien» blir invitert til ei infohelg om Lærdal. 1.-2. JUNI: Kretsturnstemne for vaksne. 50 turnarar frå sju kommunar viser seg fram i Lærdal. 15 - 17. JUNI: Lærdalsmarknaden. Ein av Norges eldste og mest tradisjonsrike friluftsmarknadar fyller gamle Lærdalsøyri med tusenvis av besøkande. 23. JUNI: Jonsokfeiring. Bålbrenning og feiring fleire stadar i dalen. 39


Velkommen til Lærdal - Sommer 2013
To see the actual publication please follow the link above