LT-brosjyre2013 4

Velkommen til Lærdal - Sommer 2013

5 Lærdal Turistinformasjon Lokalisert i Lærdal kulturhus saman med Norsk Villakssenter og Sogn Kunstsenter, 150 meter frå sentrum. Tlf. 57 66 67 71 Mob. 915 51 043 Fax. 947 73 051 Epost: turistkontor@norsk-villakssenter.no www.sognefjord.no www.fjordnorway.com Turistinformasjonen hjelper med: * informasjon og råd om aktivitetar i nærområda, Sognefjorden og FjordNorge * formidling av overnatting og serveringsstadar * sal av billettar til museum, guidetenester m.m * sal av fiskekort, veg- og turkart, postkort og frimerker * gåvebutikk, souvenirar, samt tur- og guidebøker Høgaste punkt: Høgeloft 1920 moh Lågaste punkt: Ytre Frønningen -944 moh. Innbyggarar: 2176 Totalareal: 1342,42 (67. største kommune i Noreg) Av dette høgfjell: 1120,3 kvm2 (83,45 prosent) Av dette vatn: 64,9 kvm2 (4,83 prosent) 15. mai – 2. juni onsdag – søndag kl. 11-16 3. juni – 30. juni dagleg kl. 10-18 1. juli – 18. aug. dagleg kl. 10-19 19. aug. – 29. sept. onsdag – søndag kl. 11-16 Fakta om Lærdal Opningstider 2013: Lærdal Turistinformasjon sommar 2013


Velkommen til Lærdal - Sommer 2013
To see the actual publication please follow the link above