LT-brosjyre2013 40

Velkommen til Lærdal - Sommer 2013

Lærdal Turistinformasjon sommer 2013 Heile Noregs knutepunkt ... 41 På tur med veteranbuss i Lærdal. TRANSPORT Se detaljer på www.nor-way.no eller +47 - 815 44 444 Merk: *15 min. gonge frå busstopp til besøkssenteret/stavkyrkja. Sei frå til sjåføren at du skal til stavkyrkja og at du må av ved Lo stoppestad. **Køyrer innom stavkyrkja og stoggar der i perioden 1. juni - 31. august. I september må du be sjåføren stogge ved Lo, 15 min. gonge til kyrkja. Komme til/frå Lærdal Rute: 160/161 Valdresekspressen Rute 450: Sognebussen Rute 162: Øst-Vestekspressen Info/ruteplanleggar: www.ruteinfo.net Frå Lærdal til Borgund Stavkyrkje. Avgang ved Rådhuset Lærdal 08:45 via Håbakken 08:50 ank. Borgund 09:15* Lærdal 11:40 via Håbakken 11:47 ank. Borgund 12:10* Lærdal 12:25 via Håbakken 13:15 ank. Borgund 13:30** (bussbyte Håbakken) Lærdal 15:25 via Håbakken 15:35 ank. Borgund 15:55* Frå Flåm og Aurland til Borgund Flåm 09:38 via Aurland 09:50 ank. Lærdal 10:25 Avg. Lærdal 11:40 ank. Borgund 12:10* Flåm 11:50 via Aurland 12:00 ank. Borgund 13:30** Flåm 14:15 via Aurland 14:25 ank. Håbakken 14:55 Avg. Håbakken 15:35 ank. Borgund 15:55* Frå Borgund til Lærdal Borgund 10:30* ank. Lærdal 10:58 Borgund 14:38** ank. Lærdal 15:25** (bussbyte Håbakken) Borgund 14:30 ank. Lærdal 15:25** (bussbyte Håbakken) Borgund 18:30* ank. Lærdal 19:00 Borgund 20:20 ank. Lærdal 21:00 Frå Borgund til Aurland og Flåm Borgund 10.30* ank. Lærdal 10:58 Lærdal 12:25 ank. Aurland 13:00 ank. Flåm 13:10 Borgund 14:38** ank. Aurland 16:06 ank. Flåm 16:20


Velkommen til Lærdal - Sommer 2013
To see the actual publication please follow the link above