LT-brosjyre2013 41

Velkommen til Lærdal - Sommer 2013

42 VIKTIGE TELEFONAR I LÆRDAL Legevakt 57 66 95 11 – 57 66 95 00 Politi 57 66 99 00 eller 02800 Veterinærvakt 88 00 63 66 Bilberging 57 66 93 05 Turistinfo 57 66 67 71 Taxi 41 51 01 00 Ruteinfo Vestlandet 177 Vegtelefon S. & Fj. 175 Brann 110 Politi 112 Ambulanse 113 Velkomen til Lærdal, 1. utgåve, juni 2013, redaksjon: Tekst ved Odd Helge Brugrand, Ingrid Neste. Foto: Odd Helge Brugrand Takk til bidragsytarar (foto): Linda Kvam Bjørkum, Per Øvregard, Kåre Hovland, Jan-Geir Solheim, Ove Ingar Feidje, Helene Maristuen, Ingrid Neste, Finn Loftesnes/Borgund Stavkyrkje, Lærdal kommune, ALR m. fl.


Velkommen til Lærdal - Sommer 2013
To see the actual publication please follow the link above